Sağlıklı Yarınlar İçin Biyosidal Ruhsatlı Ürünleri Tercih Ediniz ….

Ürün Geliştime ve AR – GE Çalışmalarımız

20 Yılı aşkın süreçte geliştirdiğimiz ve geliştirmeye devam eden ürün grubumuz ile insan ve çevre sağlığı için çalışmaya devam ediyoruz.

Doğru Dezenfektan Seçimi Nasıl Yapılmalıdır ?

İdeal bir dezenfektan;

• Uzun etkinlik süresine sahip olmalıdır.
• Mikroorganizmaya kolayca penetre olmalıdır.
• Toksik olmamalıdır.
• Kullanıldığı yüzeylere/nesnelere zarar vermemelidir.
• Stabil/dayanıklı olmalıdır.
•Etki spektrumu geniş olmalıdır.
•İnaktivasyona dirençli olmalıdır.
•Kolayca hazırlanabilmeli/kullanılabilmelidir.